Přiručka dodavatele signálů

Poslední aktualizace dne 10-VIII-2016 

1. Dodavatelé signálů pro ZuluTrade

A) Úvod k dodavatelům signálů

„Dodavatel signálů" je uživatel služby ZuluTrade, který obchoduje buď na demo, nebo na reálném účtu, a společnost ZuluTrade zveřejňuje jeho výsledky a statistiku prostřednictvím svých webových stránek. Každý obchod provedený na účtu dodavatele signálů se odesílá všem demo a reálným účtům služby ZuluTrade ve formě vyslaného signálu.
Klienti, kteří si zvolili možnost obchodovat podle daného dodavatele signálů („přívrženci"), mají nastavenou automatickou realizaci obchodu na účtu, který mají otevřený u brokerské firmy. Vzhledem k tomu, že každý signál od dodavatele vyplňují nejrůznější brokeři, kteří používají odlišná rozhraní a konfigurace, může docházet k potížím. Příkladem může být tzv. osiřelý obchod. Osiřelý obchod je obchod, který přestože byl z nějakých důvodů na účtu dodavatele signálů uzavřen, nejméně na jednom reálném účtu přívržence může zůstat otevřený. Tento incident může vést k odlišným výsledkům dodavatele signálů a přívržence - například i když je dodavatel signálů v zisku, přívrženec skončí se ztrátou, protože obchod byl uzavřen až nějakou dobu po uzavření obchodu na účtu dodavatele signálů. Dodavatelé signálů však mají možnost sledovat otevřené reálné pozice svých přívrženců a v případě detekce „osiřelého" obchodu jej mohou uzavřít.
Pomocí nástroje pro osiřelé obchody mohou dodavatelé signálů tuto situaci rychle a účinně napravit. Kdykoli se na účtu dodavatele signálů uzavře obchod, do pěti minut od jeho uzavření se na kartě POZICE zobrazí osiřelé obchody. V zobrazené tabulce najdete ticket dodavatele, počet uživatelů využívajících stejného brokera, u kterého zůstal příkaz otevřený, měnový pár, datum otevření, cenu na vstupu a aktuální cenu a zisk. Osiřelý obchod uzavřete kliknutím na možnost „uzavřít". Obchod se okamžitě uzavře a zobrazí se příslušná zpráva s potvrzením o uzavření.
Konfigurací vlastního nastavení v portfoliu účtu ZuluTrade si mohou přívrženci doladit nebo dokonce nahradit signály od dodavatelů. Mohou obchodovat i manuálně.

B) Vytváří se účet dodavatele signálů

Jako dodavatel signálů se může přidat kdokoli. Stačí se zde zaregistrovat a získáte účet dodavatele signálů. Se stejnou e-mailovou adresou lze otevřít až 10 účty/účtů dodavatele signálů. Nicméně konkurence je nelítostná. Výsledky dodavatelů signálů jsou nepřetržitě hodnoceny algoritmem ZuluRank společnosti ZuluTrade a komunitou, takže na horních příčkách seznamů se zobrazují skutečně jen ti nejlepší.

U evropské verze stránky výkonnosti je konkurence ještě silnější. Vzhledem k legislativě EU se může zobrazovat pouze 1000 nejlepších obchodníků. Jen ti jsou dostupní přívržencům s bydlištěm v EU, za předpokladu že:

 • Dosáhli maximálně 30% propadu
 • Maximální doba obchodování je nejméně 12 týdnů.
 • Zisk na obchod by měl být více než 5 pipů.

Pokud vás zajímají další informace o způsobu, jakým se hodnocení ZuluRank počítá, klikněte sem.

C) Obchodní platformy

Obchodníci si mohou k realizaci svých obchodů vybrat jednu z následujících platforem pro obchodování:

 1. ZuluTrade+
  V ZuluTrade+ mají jak demo obchodníci, tak obchodníci obchodující naživo k dispozici vyspělé rozhraní platformy pro obchodování s technickými grafy a indikátory a zároveň mohou pomocí vlastních skriptů ZuluScript vytvářet roboty pro obchodování. Přesněji řečeno, integrovaná platforma pro obchodování nabízí technické grafy (svíčky, OHLC, čáry), velkou škálu indikátorů (trendové, oscilátory, indikátory volatility, objem, indikátory Billa Williamse atd.), nástroje na kreslení čar/vkládání textu/objektů atd., a to vše v rámci účtu dodavatele signálů bez nutnosti další externí platformy. Protože jde o webovou aplikaci, je účet dodavatelů signálů chráněn pro případ potíží s konektivitou a dokáže spouštět nástroje EA bez potřeby serveru VPS. Další informace o vytváření skriptů ZuluScript najdete zde.
 2. ActTrader™

  Mezi funkce oblíbené platformy ActTrader patří přizpůsobitelná úprava plochy, sledování zpráv, profesionální grafy s integrovanými indikátory, nástroje kreslení, propojené objekty, fibonacciho nástroje a obchodování z grafu, programovací jazyk ActFX pro psaní vlastních strategií a indikátorů, Visual Algorithmic Trading pro vytváření strategií bez psaní kódu a integrovaný online obchod s hotovými strategiemi, indikátory a dalšími aplikacemi. Je k dispozici také pro webový prohlížeč, iPhone, Android i iPad. Nabízí také možnost řídit obchody z účtu pro obchodování služby ZuluTrade.

  ZuluTrading API

  Společně se ZuluTrade+ a ActTrader lze využívat také rozhraní API ZuluTrading. ZuluTrade nabízí své vlastní rozhraní API REST, které dodavatelům umožňuje odesílat obchody přímo na svůj účet z vlastního programu. Jinými slovy, namísto přihlášení k účtu dodavatele signálů a ručního otevírání, správy a ukončování obchodů mohou dodavatelů nakonfigurovat svůj vlastní algoritmus, který to bude dělat za ně. Přestože jsou k tomu nutné určité základní programovací dovednosti, pro nastavení rozhraní ZuluTrading API je k dispozici komplexní, podrobná příručka.

 3. Platforma MetaTrader 4 (MT4)

  S účtem dodavatele signálů lze propojit externí reálný nebo demo účet v platformě MT4. V takovém případě bude účet dodavatele signálů pouze pro čtení a jakékoli obchodování prováděné na účtu MT4 bude zkopírováno na účet ZuluTrade. Seznam brokerů kompatibilních s účtem dodavatelů signálů se nachází na kartě Nastavení účtu dodavatele signálů, případně jej získáte od oddělení podpory.

  ZuluTrade VPS

  ZuluTrade nabízí dodavatelům obchodujícím v platformě MT4 šanci na bezplatné hostování strategie prostřednictvím služby VPS společnosti ZuluTrade. ZuluTrade podporuje více než 60 brokerů bez potřeby stahovat platformu. Na účtu VPS bude předem nainstalován vámi zvolený klient MT4, ke kterému budete mít přístup z libovolného prohlížeče. Služba ZuluTrade VPS je dostupná pouze pro dodavatele signálů obchodující pomocí terminálů MT4. Počet dostupných VPS je omezený, proto dávejte pozor na tlačítko „Připojit k VPS“ na kartě Nastavení. Toto tlačítko se zobrazí, jakmile budou k dispozici volné VPS sloty. ZuluTrade VPS je prémiová služba a platí pro ni zásada poctivého používání. Pokud bude zjištěno, že je služba VPS jakýmkoli způsobem zneužívána, může být její využívání zrušeno. Mezi obvyklé příklady zneužití služby patří:

  • nekalé úmysly
  • ,
  • nízké nebo nadměrné využívání
  • ,
  • používání spustitelných souborů třetích stran, které narušují operační systém
  • ,
  • několik instancí klienta MT4 a nástrojů EA
  • ,
  • používání nad rámec prostředí ZuluTrade atd.

  Dále upozorňujeme, že jedna fyzická osoba může využívat jen jeden bezplatný ZuluTrade VPS.

D) Výkonnost, statistika a ukazatele

Při obchodování se výsledky a pozice dodavatele signálů na stránce Výkonnost služby ZuluTrade postupně mění, dodavatel se přesouvá v hodnocení výš nebo níž. Při výpočtu umístění dodavatelů signálu jsou zohledněny všechny jejich údaje a informace. Mezi rozhodující faktory pro hodnocení ZuluRank patří (upozorňujeme, že nejde o taxativní výčet):

 • Délka: Doba obchodování dodavatele signálů, zobrazuje se jako „Týdny".
 • Riziko: Kolik pozici lze otevřít najednou, zobrazuje se jako „Max. otevřených obchodů", požadovaná hodnota „NME" atd.
 • Propad: Kolik výkyvů ukazují historické výsledky dodavatele signálů, zobrazuje se jako „MaxDD%".
 • Výkonnost: Celkový počet vydělaných pipů, průměrný počet pipů na obchod a další metrika.

Při sestavení žebříčku 1000 obchodníků bere evropská verze stránky výkonnosti v úvahu také dále uvedené faktory:

 • Maximální propad na účtu obchodníka by neměl překročit 30 % celkového zisku.
 • Minimální doba obchodování je 12 týdnů.
 • Zisk na obchod by neměl být nižší než 3 pipů.

Pokud vás zajímají další informace o způsobu, jakým se hodnocení ZuluRank počítá, klikněte sem.

Stránka Výkonnost se aktualizuje několikrát denně s vývojem statistik obchodů a dodavatelů signálů. Stránka Výkonnost rovněž obsahuje vizuální ukazatele, které přívržencům pomáhají identifikovat určité vlastnosti dodavatele signálů. Nejběžnější jsou:

 • Dodavatel signálů používá reálný účet.
 • Dodavatel signálů používá demo účet a má reálný účet propojený se svým dodavatelem signálů
 • Dodavatel signálů odborného poradce MT4 Expert Advisor
 • Tento obchodník využívá službu ZuluTrade+ a používá roboty ZuluScript
 • Tento obchodník odesílá požadavky na obchody prostřednictvím rozhraní API ZuluTrading
 • Strategie tohoto obchodníka je v souladu s pravidlem FIFO a nepoužívá zajištění
 • Tento obchodník má průměrné hodnocení od uživatelů nejméně 4 hvězdičky!
 • Tento dodavatel obchoduje s korelujícími měnovými páry prostřednictvím přirozené zajišťovací strategie, která může vést k omezeným propadům
 • Tento dodavatel signálů často obchoduje v době vydání ekonomických zpráv!
 • Zulu Veteran – dodavatel signálů, který obchoduje se službou ZuluTrade déle než dva roky a je trvale vysoce hodnocen

Aby se dodavatel signálů zobrazoval na stránce Výkonnost, musí nejprve uzavřít 1 obchod a v případě zobrazení na stránce Výkonnost pro Evropu je zároveň nutná obchodní aktivita po dobu nejméně 12 týdnů.

2. Platby

Dodavatelé signálů získají 0,5 pipů za lot za každý uzavřený obchod zrealizovaný na reálném účtu přívržence. Náklady v pipech se liší podle obchodovaného páru, typu účtu sledujícího atd. V případě sledujících z USA kompenzuje ZuluTrade dodavatele signálů variabilním měsíčním členským poplatkem. Kompenzace pro dodavatele signálů se počítá měsíčně.

ZuluTrade kompenzuje dodavatele signálů z USA variabilním měsíčním členským poplatkem. Měsíční odměny pro dodavatele signálů se mohou lišit v závislosti na velikosti účtu a generovaných signálech za měsíc. Upozorňujeme, že dodavatelé signálů služby ZuluTrade, kteří jsou u NFA registrovaní jako IB (Introducing Brokers), dostávají půl pipu na jeden lot za každý generovaný obchod na reálně obchodujícím účtu.

Měsíční členský poplatek se počítá podle následujícího vzorce:

((Souhrnný kapitál zákazníků sledujících obchodníka / Původní zůstatek) / 100) × Výše předplatného

Počáteční zůstatek představuje nutný minimální kapitál potřebný k pokrytí maximálního zaznamenaného historického propadu daného obchodníka. Souhrnný kapitál zákazníků sledujících obchodníka, odpovídá průměru za měsíční období.

Předplatné se určuje podle počtu signálů generovaných obchodníkem v průběhu měsíce. Níže je schéma použité při výpočtu předplatného§.

 • 5 - 20 Signály = $50 Výše předplatného
 • 21 - 30 = $100
 • 31 - 60 = $200
 • 61 - neomezeno = $350

Žádost o platbu může zahrnovat nasčítané provize pouze za období předchozích měsíců do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti. Aktuální způsoby platby, které mohou všichni dodavatelé signálů využívat, jsou: bankovní převod, účet PayPal a karta ZuluTrade Mastercard. Platba provizí probíhá takto:

 • $20 za žádosti PayPal do výše $500 a poplatek 3,9 % (z požadované částky) v případě žádostí PayPal vyšších než $500.
 • 30 USD za každý bankovní převod mimo USA.
 • 45 USD za každý bankovní převod mimo USA.
 • $20 za každou platbu na kartu ZuluTrade Mastercard.

Modest fees may applied by the financial institutions in case of wire transfers. For more details, please consult your Bank.

Z důvodu místních omezení jsou japonští rezidenti oprávněni si zaregistrovat účet dodavatele signálů ve službě ZuluTrade, nicméně jejich obchodování nebude generovat žádné příjmy.

Zvažte prosím také následující:

 • Před vyplacením peněžních prostředků musí ZuluTrade získat dostatečné důkazy o údajích dodavatele signálů – obvykle vyžadujeme platný průkaz s fotografií (pas, občanský průkaz, voličského průkazu vydaného vládou) a formální účet z nedávné doby uvádějící vaše jméno a celou aktuální adresu bydliště.
 • Před provedením plateb je nutné porovnat všechny obchody se zásadami dodržování pravidel obchodování a vybrat příslušné provize od spolupracujících brokerů. Přibližná doba zpracování platby od podání žádosti prostřednictvím našeho webu je 30 až 45 kalendářních dnů.
 • Před zpracováním žádosti o platbu je nutné mít na aktivním účtu minimální zůstatek ve výši 100 USD.
 • Ujistěte se, že údaje o vašem bankovním účtu, účtu PayPal a/nebo kartě ZuluTrade Mastercard jsou zadány správně, aby při platbě nedocházelo ke komplikacím.
 • Pokud byl váš účet z nějakého důvodu ukončen a vy máte k dispozici minimálně 100 USD, můžete o platbu požádat e-mailem zaslaným na adresu support@zulutrade.com.
 • ZuluTrade přísně dbá na bezpečí kapitálu jejích přívrženců a považuje je za nejvyšší prioritu. Dodavatelé signálů, kteří se při obchodování chovají nevhodně, a vystavují tak své přívržence vysokému riziku, budou proto řádně prošetřeni a v případě, že bude jejich chování shledáno jako nepatřičné, nebude jim odměna vyplacena.
 • Dodavatel signálů nemá nárok na odměnu za takový měsíc, ve kterém je jeho celkový měsíční výsledek v pipech záporný. Celkový měsíční výsledek dodavatele signálů zahrnuje nerealizovaný zisk nebo ztrátu vypočtené z ocenění jeho otevřených pozic na konci daného měsíce.
 • Upozorňujeme, že o platbu je nutné zažádat do 30 dnů od obdržení upozornění o ukončení. Žádosti o platbu obdržené po této lhůtě budou zamítnuty.
 • Účty s vysokými vklady může broker označit jako institucionální z důvodu nabídky nízkých spreadů. Odměna za tyto účty je 0.1 pipů za lot realizovaný na účtu reálně obchodujícího přívržence.
Nahoru

3. Zásady dodržování pravidel obchodování

Obchodování

Při obchodování z demo účtu je nutné, aby obchodní strategie dodržovala tato omezení:

 • V intervalu 24 hodin je možné odeslat přívržencům maximálně ve výši 100 pokynů typu market a 100 čekajících pokynů, dalším limitem je pak maximálně 5000 aktualizací signálů.
 • Aby se signál k vytvoření pokynu market nebo pokynu čekajícího na realizaci odeslal přívržencům, mělo by od posledního přijatého pokynu uplynout minimálně 5 sekund.
 • Maximální celkový počet povolených otevřených pokynů typu market a nezrealizovaných pokynů je omezen na 100

Upozorňujeme, že výše uvedená omezení se netýkají dodavatelů signálů obchodujících z reálného účtu.

Obchodování z terminálů MT4

Kromě výše uvedených zásad pro dodavatele signálů obchodujících prostřednictvím terminálů MT4 a mimo webové rozhraní služby ZuluTrade se rovněž očekává dodržování následujících pravidel:

 • Uzavírání jen částečného množství lotů není podporováno.
 • Smazání stop/limit pokynu prostřednictvím EA (aktualizace stop/limit pokynu z nenulové hodnoty na nulovou hodnotu prostřednictvím EA) není podporováno a související signály nebudou přeneseny přívržencům.
 • Podporujeme obchodování měnových párů, CFD, indexů, zlata a stříbra.
  CFDSymbolContract size
  (multiplier)
  Margin %Trading hours (UTC)Break time (UTC)
  INDICES ESP35€12Daily from 08:00 until 16:30None
  GER30€12Daily from 07:00 until 21:00None
  US30€11SUN 07:00 - FRI 21:00Daily from 21:15 until 21:30
  ITA40€12DAILY 08:00 - 16:40None
  JPN225¥1001.5SUN 00:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 00:00
  NAS100$11SUN 23:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 21:30
  SPX500$101SUN 23:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 21:30
  SUI20CHF 11.5Daily from 07:00 until 16:25None
  AUS200AUD 11.5Daily from 23:50 until 21:00 (FRI 20:45)Daily from 06:30 until 07:10
  FRA40€11.5Daily from 07:00 until 21:00None
  UK100GBP 11.5Daily from 08:00 until 21:00None
  EUSTX50€12Daily from 07:00 until 21:00None
  COMMODITIES USoil100 b3SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 22:45
  UKoil100 b3MON 01:00 - FRI 21:45Daily from 22:15 until 00:00
  UKoil100 b3MON 01:00 - FRI 21:45Daily from 22:15 until 00:00
  XAU/USD1 oz1SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  XAC/USD50 oz1SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  XPD/USD1 oz1.5SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  Copper1000 lbs1.5SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  NCAS1000 mmBtu2SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  TREASURY Bund€1001Daily from 07:00 until 21:00 (FRI 20:45)None
 • Jakákoli úprava obchodních záznamů a statistik platformy mt4 je přísně zakázána.
 • Uzavírání obchodů pomocí typu ukončení „Close by“ (Ukončit pokynem) není podporováno.

Nevhodné chování při obchodování

ZuluTrade přísně dbá na bezpečí kapitálu jejích přívrženců a považuje je za nejvyšší prioritu. Dodavatelé signálů, kteří se při obchodování chovají nevhodně, a vystavují tak své přívržence vysokému riziku, budou proto řádně prošetřeni a v případě, že bude jejich chování shledáno jako nepatřičné, nebude jim odměna vyplacena a nebudou moci dále využívat služeb ZuluTrade.

Aby nedocházelo k extrémním situacím, dodavatelé signálů jsou povinni dodržovat určité zásady, jejichž cílem je snížit riziko, například:

 • Maximální celkový propad (DD) dodavatele signálů by neměl přesáhnout jeho zisk v pipech (Max. % DD by neměl být vyšší než 100 %). Toto pravidlo začne platit ve chvíli, kdy existují dostatečné záznamy o výsledcích dodavatele, například jakmile celkový výsledek překročí 1000 pipů.
 • Žádná pozice nesmí dosáhnou ztráty 700 pipů a víc. Pro zajištění ochrany přívržence je povinné používat stop loss na přiměřené hodnotě. Opatrné a krátkodobé používání stop lossu vám rovněž pomůže získat výhodnou pozici v našem systému hodnocení, případně tuto pozici i zlepšit. Používání vzdálených nebo nepoužívání žádných stop lossů není přiměřené obchodování.
 • ZuluTrade nepropaguje poměr ziskových obchodů blížící se 100 %. Jde o poměrně rizikovou strategii, jelikož naznačuje náchylnost k neobvykle vysokým propadům.

Upozorňujeme, že výše uvedené prahové hodnoty jsou v pipech a týkají se základních měnových párů. Pro exotické páry (XAU, XAG či CFD) předpokládejte ekvivalentní částky.

Obchodní hodiny

Mimo obchodní hodiny služby ZuluTrade nelze obchodovat. Trhy se otevírají v neděli 22:00 hod. UTC a zavírají v pátek ve 22:00 hod. UTC. V době letního času otevírají trhy v neděli ve 21:00 hod. UTC a zavírají v pátek 21:00 hod. UTC.

Nahoru

4. Doporučení pro účinné strategie

 • Strategie scalpingu se nedoporučuje.
  Díky kombinaci různých zásad obchodování, konfigurací a toků dat od různých brokerů, jejichž služby mohou mít vaši přívrženci předplacené, nedoporučujeme při odesílání signálů přívržencům používat strategii scalpingu. Tento postup často vede u různých brokerských účtů k velmi nekonzistentním výsledkům.
 • Obchodování při vydání závažných zpráv
  Mnohé brokerské firmy často dokonce zamítají obchodní signály podávané v době vyhlašování zpráv, které mají vliv na volatilitu trhu, což může vést k rozdílům v realizaci pokynů na všem účtu a na reálných účtech vašich přívrženců.
 • Obchodování s nerealistickými částkami virtuálních prostředků
  Pokud bude váš počáteční zůstatek extrémně vysoký nebo budete obchodovat velké množství lotů, pak kromě nerealistických výsledků nebude také žádný obchodník schopen postupovat podle vaší strategie.
 • Přesné popisy strategií
  Popis strategie musí být přesný a výstižný, aby vaši přívrženci věděli, co od vaší obchodní aktivity očekávat.
  Jelikož vaši přívrženci ZuluTrade nemají rádi nepředvídatelné obchodování, strategie, které nebudou v souladu s vaším skutečným obchodováním, budou odmítnuty, což se patřičně odrazí na vašem hodnocení ZuluRank.
 • Aktuální stav
  Váš současný stav by měl být vždy aktuální. Nezapomeňte, že přívrženci mohou požádat o jeho aktualizaci. V takovém případě obdržíte e-mail a bude se od vás očekávat, že svůj stav promptně aktualizujete. Trapné ticho není vůči přívržencům služby ZuluTrade přátelské, proto prosím nezapomeňte svůj stav vždy včas aktualizovat.
Nahoru

5. Platnost zastavena

K zastavení platnosti účtu dodavatele signálů dochází dvěma způsoby: dočasně jako varování, nebo trvale, tedy se zákazem využívat naše služby. Odpovědnost za následky způsobené zastavením platnosti účtu dodavatele signálu nese majitel daného účtu.

Dočasné pozastavení

Dodavatelé propojení s terminály MT4, kteří porušují Zásady dodržování interních pravidel, budou automaticky odpojeni z účtů MT4. Po provedení změny konfigurace své strategie podle důvodu pozastavení platnosti jejich účtu se mohou pokusit o nové připojení k účtu.

Trvalé zastavení platnosti

 • Neaktivní účty. Účet dodavatele signálů se považuje za neaktivní, pokud na něm po nějakou dobu neprobíhá žádná obchodní aktivita.
  1. Platnost všech účtů dodavatelů, které nejsou aktivní déle než 3 měsíce, bude trvale zastavena.
  2. U účtů dodavatelů propojených s terminály MT4 je povolené období nečinnosti omezeno na 1 měsíc.
 • Účty dodavatelů, jejichž platnost byla opakovaně dočasně pozastavena.
Nahoru