Przewodnik Dostawców Sygnału

Ostatnia aktualizacja 10-sie-2016 

1. Dostawcy Sygnału ZuluTrade

A) Wstęp dla Dostawców Sygnału

„Dostawca Sygnału" to Użytkownik ZuluTrade, który prowadzi transakcje na rachunku Demo lub Live, natomiast ZuluTrade udostępnia publicznie jego wyniki i statystyki na stronie internetowej. Każde działanie związane z transakcjami wykonywane na rachunku Dostawcy jest przesyłane do wszystkich kont Demo i Live ZuluTrade w postaci sygnału transmisyjnego.
Transakcje Klientów, którzy zdecydowali się naśladować Dostawcę Sygnału („Naśladowcy"), będą wykonywane automatyczne na rachunku prowadzonym przez ich firmę maklerską. Ze względu na to, że sygnał Dostawcy jest przetwarzany przez różnych maklerów, którzy posiadają odmienne interfejsy i konfiguracje, mogą pojawiać się problemy przy realizacji transakcji. Przykładem może być transakcja zagubiona. Transakcja zagubiona to transakcja, która pomimo że została zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału, z różnych przyczyn może być nadal otwarta na jednym lub więcej rachunków Live Naśladowców. Taka sytuacja może prowadzić do odmiennych wyników pomiędzy Dostawcą i Naśladowcą - np. pomimo że Dostawca Sygnału zarabia, to Naśladowca odnotowuje stratę z powodu zamknięcia transakcji długo po tym jak została ona zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału. Jednakże Dostawcy Sygnału mają możliwość monitorowania i zamykania pozycji live Naśladowców, które zostały wykryte jako „zagubione".
Stosując narzędzie dla transakcji zagubionych, Dostawcy mogą szybko i skutecznie naprawić zaistniałą sytuację. W przypadku, gdy transakcja została zamknięta na rachunku Dostawcy Sygnału, i jeżeli istnieje jakakolwiek transakcja zagubiona, pojawi się ona w zakładce POZYCJE w ciągu 5 minut od zamknięcia transakcji. Pojawi się tabela wyświetlająca dowód dostawcy, liczbę użytkowników dla danego maklera, dla których zlecenie jest wciąż otwarte, parę walutową, datę otwarcia, wartości otwarcia i wartości aktualne oraz zakładka zysk. W celu zamknięcia transakcji zagubionej, kliknij opcję „zamknij"; transakcja zostanie bezzwłocznie zamknięta i wyświetli się właściwy komunikat.
Naśladowcy mogą dostosować oraz unieważnić sygnały dostawcy poprzez konfigurację ustawień w portfolio konta; mogą to zrobić także ręcznie.

B) Tworzenie rachunku dostawcy sygnału

Każdy może zostać dostawcą sygnałów. Wystarczy zarejestrować swój rachunek z tego linku tutaj. Z jednego adresu mailowego możesz otworzyć do 10 rachunków dostawcy sygnałów. Konkurencja jednak jest ostra. Wyniki dostawców sygnału są stale mierzone zgodnie ze specjalnym algorytmem i społecznością ZuluTrade, wobec czego tylko najlepsi dostawcy znajdą się na górze naszej listy.

Konkurencja jest jeszcze silniejsza dla europejskiej wersji naszej strony wyników! Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, tylko najlepsi dostawcy z pierwszej 1000-setki listy będą dostępni dla odbiorców rezydujących w Unii Europejskiej, pod warunkiem, że:

 • Mają spadek (DD) mniejszy niż 30%
 • Min. czas przeprowadzania transakcji to przynajmniej 12 tygodni
 • Zysk z każdej transakcji powinien być większy niż 5 pipsów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak obliczany jest ZuluRank, kliknij tutaj!

C) Platformy inwestycyjne

Nadawcy sygnałów mogą wybrać jedną z następujących platform do przeprowadzania transakcji:

 1. ZuluTrade+
  W ZuluTrade+ dostawcy realni i demo mają do dyspozycji zaawansowaną Stację handlową z interfejsem użytkownika dysponującym technicznymi wykresami i wskaźnikami oraz możliwością tworzenia robotów przy pomocy własnych ZuluScripts. Wbudowana stacja handlowa oferuje wykresy techniczne (świecowe, liniowe, OHLC) oraz szeroki zakres wskaźników (Trend, Oscylatory, Zmienność (Volatility), Wielkość (Volumes), Bill Williams, itd), niestandardowe linie (custom lines)/tekst/obiekty (objects) itd, wszystkie bezpośrednio na rachunku dostawcy bez konieczności zewnętrznej platformy. Nasza platforma jest platformą całkowicie internetową, wobec czego rachunek dostawcy ma zapewnioną ochronę przed problemami z łącznością oraz może korzystać z EA bez przeszkód i bez konieczności korzystania z VPS. Więcej informacji na temat tego, jak można stworzyć i korzystać z ZuluScripts, znajdziesz tutaj.
 2. ActTrader™

  Funkcje popularnej platformy ActTrader obejmują: dostosowywalny układ strony, ekran aktualności, profesjonalne wykresy ze zintegrowanymi wskaźnikami, narzędzia do rysowania, powiązane obiekty, narzędzia Fibonacci, a także handel z wykresów, język programowania ActFX do konfigurowania własnych strategii i wskaźników inwestycyjnych, wizualny handel algorytmiczny (Visual Algorithmic Trading) umożliwiający pisanie strategii bez stosowania linii kodów oraz zintegrowaną aplikację z gotowymi do użycia strategiami, wskaźnikami i inne aplikacje. Dostępna również w wersji do przeglądarek internetowych, iPhone'ów, iPadów i systemu Android. Możliwość zarządzania transakcjami również z rachunku ZuluTrade.

  ZuluTrading API

  W ramach serwisu ZuluTrade+ i ActTrader można również korzystać z interfejsu API ZuluTrading. ZuluTrade oferuje własny interfejs REST API, który pozwala dostawcom przesyłać wnioski inwestycyjne bezpośrednio na swoje rachunki z ich własnego, spersonalizowanego programu. Innymi słowy – zamiast logować się na rachunek dostawcy sygnału i ręcznie otwierać, zarządzać i zamykać transakcje, dostawcy mogą skonfigurować własny algorytm, który zrobi to za nich. Chociaż wymagane są pewne podstawowe umiejętności programowania, dostępny jest kompleksowy przewodnik konfiguracji interfejsu API ZuluTrading krok po kroku.

 3. Platforma MetaTrader 4 (MT4)

  Istnieje możliwość powiązania zewnętrznej platformy MT4 w wersji demo lub live z rachunkiem dostawcy sygnału. W takim przypadku rachunek dostawcy sygnału staje się rachunkiem tylko do odczytu i wszelkie operacje inwestycyjne przeprowadzane na rachunku MT4 są kopiowane na rachunek ZuluTrade. Lista brokerów kompatybilnych z rachunkami dostawców sygnału dostępna jest w zakładce Ustawienia rachunku dostawcy sygnału lub po skontaktowaniu się z Działem wsparcia.

  ZuluTrade VPS

  Nadawcom przeprowadzającym transakcje przez MT4 ZuluTrade oferuje możliwość bezpłatnego korzystania (wysyłania sygnałów) z VPS. ZuluTrade współpracuje z ponad 60 brokerami, więc nie ma potrzeby pobierania żadnej platformy – wybrany MT4 brokera zostanie wstępnie zainstalowany na Twoim rachunku VPS, a dostęp do niego uzyskasz z każdej przeglądarki. Usługa VPS w ZulkuTrade dostępna jest tylko dla dostawców sygnału przeprowadzających transakcje za pośrednictwem terminali MT4; liczba dostępnych VPS jest ograniczona, więc dostawcy powinni wypatrywać przycisku „Połącz się z moim VPS"" w zakładce Ustawienia swojego rachunku – pojawi się, gdy VPS zostanie udostępniony. VPS w ZuluTrade jest usługą premium, w związku z czym zastosowanie ma polityka właściwego użytkowania; jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek nadużycia w związku z usługą VPS, korzystanie z tej usługi może zostać anulowane. Typowe przykłady niewłaściwego użycia to:

  • użycie w złych intencjach
  • nadmierne lub niewystarczające użytkowanie
  • korzystanie z firm wykonawczych spoza ZuluTrade zakłócających funkcjonowanie systemu operacyjnego
  • ładowanie wielu MT4 oraz EA
  • korzystanie poza środowiskiem ZuluTrade, itd

  Proszę również wziąć pod uwagę że jednej osobie przysługuje tylko jeden VPS.

D) Wyniki, Statystyki i Wskaźniki

Wraz z nowymi transakcjami zawieranymi przez dostawców sygnału, ich wyniki i pozycja na stronie wyników w serwisie ZuluTrade będą się stopniowo zmieniać, przesuwając się w górę i w dół w rankingu. Uwzględniane są wszystkie dane i informacje dotyczące dostawców sygnału w celu obliczenia ich miejsca w rankingu. Oto niektóre czynniki decydujące o pozycji w rankingu ZuluRank (proszę zwrócić uwagę, że ta lista nie jest wyczerpująca):

 • Doświadczenie: Jak długo dostawca sygnału prowadzi aktywność transakcyjną, w tygodniach.
 • Ekspozycja: ile pozycji może być otwartych w tym samym czasie, co jest odzwierciedlone w ustawieniu „Maksymalna liczba otwartych transakcji", Minimalny Wymagany Kapitał (MWK) itp.
 • Spadek wartości: Liczba spadków i wzrostów odnotowanych w wynikach historycznych dostawcy sygnału, co jest odzwierciedlone w ustawieniu „MaxDD%".
 • Wyniki: Całkowita liczba zarobionych pipsów, średnia liczba pipsów na transakcję i inne wskaźniki dotyczące wyników.

Następujące czynniki brane są pod uwagę w tworzeniu listy najlepszych 1000 dostawców strony wyników dla Europy:

 • Maks. spadek (DD) rachunku dostawcy nie powinien przekroczyć 30% całego zysku.
 • Minimalny czas handlowania został ustawiony na 12 tygodni.
 • Zysk transakcji nie powinien być mniejszy niż 3 pipsów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak obliczany jest ZuluRank, kliknij tutaj!

Strona z Wynikami jest aktualizowana kilka razy dziennie w miarę rozwoju statystycznego transakcji i Dostawców Sygnału. Strona Wyników zawiera również wskaźniki wizualne, pomagające naśladowcom w identyfikacji określonych atrybutów Dostawców Sygnału. Najpopularniejsze atrybuty to:

 • Dostawca Sygnału korzysta z Rachunku Rzeczywistego Live.
 • Dostawca Sygnału korzysta z Rachunku Demo oraz posiada Rachunek Rzeczywisty Live powiązany ze swoim Dostawcą Sygnału.
 • Dostawca Sygnału korzysta z MT4 Expert Advisor
 • Ten nadawca przeprowadza transakcje na ZuluTrade+, korzystając z ZuluScripts
 • Ten nadawca przeprwadza transakcje korzystając z ZuluTrading API
 • Ten nadawca przeprowadza transakcje zgodnie z zasadami FIFO, bez hedging.
 • Średnia ocena użytkowników dla tego inwestora to co najmniej 4 gwiazdki!
 • Ten dostawca dokonuje transakcji na skorelowanych parach walutowych przy użyciu strategii hedgingu naturalnego, która potencjalnie prowadzi do ograniczonych spadków wartości
 • Niniejszy Dostawca Sygnału często dokonuje transakcji na publikacjach kalendarza ekonomicznego!
 • Status Zulu Veteran - dostawca sygnału, który zawiera transakcje za pośrednictwem serwisu ZuluTrade przez ponad 2 lata i niezmiennie posiada wysoką pozycję w rankingu

By pojawić się na Stronie wyników dostawca powinien najpierw zamknąć 1transakcję, podczas gdy minimalna 12 ilość tygodni jest wymagana by pojawić się na Stronie wyników dla Europy!

2. Płatności

Dostawcy sygnału zarabiają 0,5 pipsa za lot każdej zamkniętej transakcji zrealizowanej na rachunku rzeczywistym live naśladowcy. Koszt w pipsach zależy od pary walutowej transakcji, rodzaju rachunku naśladowcy, itd. W przypadku naśladowców pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, serwis ZuluTrade wynagradza dostawców sygnału poprzez zmienną miesięczną opłatę członkowską. Wynagrodzenie dostawców sygnału jest obliczane co ​​miesiąc.

Serwis ZuluTrade wynagradza dostawców sygnału pochodzących ze Stanów Zjednoczonych poprzez miesięczną opłatę członkowską. Miesięczne wynagrodzenia dla dostawców sygnału mogą wahać się w zależności od salda na rachunku i liczby sygnałów wygenerowanych w ciągu miesiąca. Prosimy pamiętać, że dostawcy sygnału ZuluTrade, którzy są zarejestrowani w NFA jako Brokerzy wprowadzający otrzymują pół pipsa za lot dla każdej transakcji wygenerowanej na rachunku rzeczywistym live.

Miesięczna opłata członkowska jest obliczana według następującego wzoru:

((Łączna wielkość kapitału klientów przeznaczona na naśladowanie tego inwestora / Saldo początkowe) / 100) × Opłata subskrypcyjna

Saldo początkowe stanowi minimalny wymagany kapitał potrzebny na pokrycie maksymalnego spadku wartości odnotowanego przez inwestora. Łączna wielkość kapitału klientów przeznaczona na naśladowanie tego inwestora odpowiada średniej miesięcznej kwocie.

Opłata subskrypcyjna zależy od liczby sygnałów generowanych przez inwestora w miesiącu. Poniżej znajduje się harmonogram stosowany do ustalenia opłaty subskrypcyjnej.

 • 5 - 20 Sygnały = $50 Opłata subskrypcyjna
 • 21 - 30 = $100
 • 31 - 60 = $200
 • 61 - nieograniczone = $350

Wnioski o płatność mogą obejmować naliczone prowizje jedynie za poprzednie miesiące aż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego wniosek. Aktualnie dostępne metody płatności dla wszystkich dostawców sygnału to przelew bankowy, system PayPal i karta ZuluTrade Mastercard. Obowiązują następujące prowizje od płatności:

 • 20 USD za każdy wniosek o płatność za pomocą PayPal do kwoty 500 USD oraz opłata wynosząca 3,9% (od kwoty wniosku) za wnioski o płatność za pomocą PayPal na kwoty wyższe niż 500 USD .
 • 30 dolarów za każdy Przelew Bankowy w obrębie Stanów Zjednoczonych.
 • 45 dolarów za każdy Przelew Bankowy spoza Stanów Zjednoczonych.
 • 20 USD za każdą płatność na kartę ZuluTrade Mastercard.

Modest fees may applied by the financial institutions in case of wire transfers. For more details, please consult your Bank.

Ze względu na ograniczenia lokalne, mieszkańcy japońscy mają prawo do zarejestrowania swojego rachunku w ZuluTrade, jednakże nie mogą być generowane żadne dochody z ich działalności handlowej.

Ponadto należy pamiętać, że:

 • Przed zrealizowaniem płatności należy dostarczyć do serwisu ZuluTrade dostateczne potwierdzenie danych uwierzytelniających Dostawcy Sygnału - zazwyczaj wymagamy ważny dowód tożsamości ze zdjęciem (paszport, oficjalny dokument tożsamości lub karta wyborcy wydana przez organ administracji publicznej) oraz ostatni rachunek wskazujący imię i nazwisko oraz pełny aktualny adres zamieszkania.
 • Przed przekazaniem płatności wszystkie transakcje muszą zostać sprawdzone pod kątem naszych zasad dotyczących Zgodności Transakcji, konieczne jest także pobranie od współpracujących Brokerów należnych prowizji; szacowany czas wymagany na przetworzenie płatności po złożeniu wniosku o nią za pośrednictwem naszej strony internetowej to 30-45 dni kalendarzowych.
 • Przed złożeniem prośby o dokonanie płatności należy posiadać na aktywnym koncie saldo nie niższe niż 100$.
 • Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy dane rachunku bankowego, rachunku PayPal lub karty ZuluTrade Mastercard są prawidłowe w celu uniknięcia problemów z płatnością.
 • Jeżeli Twój rachunek został zamknięty z jakiejkolwiek przyczyny i posiadasz na nim przynajmniej 100$, możesz złożyć prośbę, wysyłać wiadomość e-mail na adres support@zulutrade.com.
 • Zulu Trade traktuje bezpieczeństwo kapitału naśladowców jako priorytet. Dlatego, Dostawcy Sygnału stosujący niewłaściwe praktyki transakcyjne, narażając swoich naśladowców na wysokie ryzyko, będą podlegali kontroli w trybie indywidualnym i w razie uznania ich postępowania jako złośliwe, nie otrzymają oni wynagrodzenia.
 • Za każdy określony miesiąc kalendarzowy, w którym Dostawca Sygnału odnotuje negatywne całkowite miesięczne PnL w pipsach, nie otrzyma on płatności. Całkowite miesięczne Pnl obejmuje niezrealizowane Pnl wynikające z wyceny na koniec miesiąca otwartych pozycji Dostawcy Sygnału.
 • Prośba o dokonanie płatności musi zostać przesłana w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu. Prośby o dokonanie płatności otrzymane po tym terminie będą odrzucane.
 • Rachunki, na które dokonywane są wysokie wpłaty mogą być określone przez brokera jako rachunki instytucjonalne ze względu na niskie stawki spreadów oferowane dla tych rachunków. Wynagrodzenie z tytułu tych rachunków wynosi 0.1 pipsów za każdy lot zrealizowany na rachunku rzeczywistym live naśladowcy.
Najlepsze

3. Zasady Zgodności Transakcyjnej

Dokonywanie transakcji

Podczas dokonywania transakcji na rachunku Demo, prosimy upewnić się, że twoja strategia transakcyjna jest w zgodzie z następującymi ograniczeniami:

 • Obowiązuje limit 100 zamówień rynkowych i 100 zamówień oczekujących na realizację, a także limit 5000 sygnałów aktualizacyjnych, które można przesłać do naśladowców w ciągu 24 godzin.
 • Przesłanie sygnałów w celu utworzenia rynku/zamówienia oczekującego na realizację do naśladowcy nastąpi, jeżeli zostanie zachowany minimalny odstęp 5 sekund od momentu akceptacji ostatniego sygnału.
 • Maksymalna dopuszczalna całkowita liczba otwartych zleceń - rynkowych i oczekujących - wynosi 100; wszelkie dodatkowe sygnały nie będą przesyłane do zwolenników.

Prosimy zwrócić uwagę, że żadne z powyższych ograniczeń nie ma zastosowania do Dostawców Sygnału dokonujących transakcji z Rachunku Rzeczywistego Live.

Dokonywanie transakcji na terminalach MT4

Oprócz stosowania się do powyższych zasad dla Dostawców Sygnału dokonujących transakcji za pośrednictwem terminali MT4 oraz poza interfejsem sieciowym ZuluTrade, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Nie można zamykać niepełnych lotów.
 • Usuwanie Stopu/Limitu poprzez EA (aktualizowanie Stopu/Limitu z wartości niezerowych na wartości zero poprzez EA) nie jest obsługiwane, a powiązane sygnały nie będą przesyłane do zwolenników.
 • Wspieramy handel na giełdzie Forex, handel CFD, indeksami, złotem i srebrem.
  CFDSymbolContract size
  (multiplier)
  Margin %Trading hours (UTC)Break time (UTC)
  INDICES ESP35€12Daily from 08:00 until 16:30None
  GER30€12Daily from 07:00 until 21:00None
  US30€11SUN 07:00 - FRI 21:00Daily from 21:15 until 21:30
  ITA40€12DAILY 08:00 - 16:40None
  JPN225¥1001.5SUN 00:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 00:00
  NAS100$11SUN 23:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 21:30
  SPX500$101SUN 23:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 21:30
  SUI20CHF 11.5Daily from 07:00 until 16:25None
  AUS200AUD 11.5Daily from 23:50 until 21:00 (FRI 20:45)Daily from 06:30 until 07:10
  FRA40€11.5Daily from 07:00 until 21:00None
  UK100GBP 11.5Daily from 08:00 until 21:00None
  EUSTX50€12Daily from 07:00 until 21:00None
  COMMODITIES USoil100 b3SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 22:45
  UKoil100 b3MON 01:00 - FRI 21:45Daily from 22:15 until 00:00
  UKoil100 b3MON 01:00 - FRI 21:45Daily from 22:15 until 00:00
  XAU/USD1 oz1SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  XAC/USD50 oz1SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  XPD/USD1 oz1.5SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  Copper1000 lbs1.5SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  NCAS1000 mmBtu2SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
  TREASURY Bund€1001Daily from 07:00 until 21:00 (FRI 20:45)None
 • Dokonywanie jakichkolwiek zmian z rejestrze transakcji mt4 i statystykach jest surowo zabronione.
 • Funkcja zamykania transakcji przez „Zamknij przed” nie jest obsługiwana.

Niewłaściwe praktyki transakcyjne

Ochrona kapitału odbiorców sygnałów jest dla ZuluTrade sprawą priorytetową. Z tego też powodu nadawcy sygnałów którzy stosują niewłaściwą strategię, narażając swoich odbiorców na ryzyko wysokich strat, będą mieli sprawdzane rachunki i w przypadku gdy ich działanie okaże się zbyt ryzykowne, wówczas wypłata prowizji może zostać anulowana. Może się nawet zdarzyć że serwis ZuluTrade zostanie dla tych nadawców zamknięty.

Aby uniknąć skrajności, Dostawcy sygnału są zobowiązani do przestrzegania minimalnego zakresu wytycznych mających na celu ograniczenie ryzyka, takich jak:

 • Maksymalny roczny spadek Dostawcy Sygnału nie powinien przekroczyć jego zysku w pipsach (Maksymalny DD nie powinien przekraczać 100%). Ma to zastosowanie, jeśli dostawca osiągnie odpowiednie wyniki, np. po przekroczeniu ogólnej sumy PnL 1000 pipsów.
 • Nie można dopuścić, aby jakiekolwiek pozycje spadły o więcej niż 700 pipsów. Aby zapewnić bezpieczeństwo naśladowców niezbędne jest korzystanie z opcji Stop-Loss o właściwych wartościach. Ostrożne i krótkie stosowanie opcji Stop-Loss będzie również działać na korzyść i faworyzować użytkownika w naszym algorytmie Rankingu. Wysoko ustawione opcje stop-loss lub ich całkowity brak nie stanowią właściwej praktyki transakcyjnej.
 • ZuluTrade nie popiera wskaźnika wygrywających transakcji bliskiego 100%. To jest potencjalnie ryzykowna strategia, ponieważ może oznaczać narażenie na niezwykle wysokie spadki.

Należy pamiętać, że powyższe wartości progowe w pipsach wskazują podstawowe pary walutowe. Prosimy przyjąć równoważne wartości dla egzotycznych par walutowych, w tym XAU, XAG lub kontrakty na różnice (CFD).

Godziny Funkcjonowania Rynku

Nie należy dokonywać żadnych transakcji poza Godzinami działania ZuluTrade. Rynek jest otwierany w niedzielę o godz. 22:00 czasu UTC i zamykany w piątek o godz. 22:00 czasu UTC. We wschodnim czasie zimowym rynek jest otwierany w niedzielę o godz. 21:00 czasu UTC i zamykany w piątek o godz. 21:00 czasu UTC.

Najlepsze

4. Zalecenia dotyczące skutecznych strategii

 • Nie zalecamy skalpowania.
  Z uwagi na połączenie różnych zasad prowadzenia transakcji, konfiguracji i kursów przekazywanych poszczególnym brokerom, do których mogą się zapisywać naśladowcy, skalpowanie nie jest zalecaną metodą wysyłania sygnałów do swoich naśladowców. Praktyka ta często skutkuje osiąganiem niespójnych wyników na różnych rachunkach brokerskich.
 • Prowadzenie transakcji w czasie napływania Wiadomości
  Wiele domów maklerskich często odrzuca sygnały transakcyjne, kiedy ogłaszane są Wiadomości mające wpływ na rynek, co prowadzi do ewentualnych rozbieżności w realizacji transakcji na Twoim rachunku i rachunku Twoich rzeczywistych naśladowców.
 • Transakcje obejmujące nierealistyczne kwoty wirtualnych funduszy
  Choć umożliwi Ci to generowanie nierealistycznych wyników transakcji, żaden gracz nie będzie mógł naśladować Twojej strategii, gdy Twoje saldo początkowe będzie bardzo wysokie lub będziesz obracać ogromnymi ilościami lotów.
 • Precyzyjne opisy strategii inwestowania
  Opis strategii inwestowania użytkownika powinien być precyzyjny i wyczerpujący, tak aby naśladujący wiedzieli, czego mogą oczekiwać w związku z jego transakcjami.
  Nieprzewidywalne zachowanie użytkownika nie jest mile widziane w kręgu naśladujących ZuluTrade, a wszelkie strategie, które nie odpowiadają bieżącym transakcjom, będą odrzucane, co negatywnie wpłynie na ocenę użytkownika w ZuluRank.
 • Aktualny status
  Status użytkownika powinien być zawsze zaktualizowany. Prosimy pamiętać o tym, że naśladujący mogą poprosić o aktualizację statusu, co będzie skutkować powiadomieniem użytkownika za pomocą poczty e-mail o konieczności takiej aktualizacji w jak najkrótszym czasie. Niewyjaśnione przypadki ignorowania statusu będą źle odbierane przez naśladujących z ZuluTrade, dlatego prosimy o wprowadzanie aktualizacji na bieżąco.
Najlepsze

5. Zawieszenie

Zawieszenie rachunku Dostawcy Sygnału może nastąpić w dwojaki sposób: tymczasowo jako ostrzeżenie lub trwale w celu zamknięcia dostępu do usługi. Odpowiedzialność z tytułu wszelkich konsekwencji z tytułu zawieszenia rachunku Dostawcy Sygnału spoczywa na właścicielu konta.

Tymczasowe zawieszenie

Dostawcy połączeni z terminalami MT4, którzy nie przestrzegają Zasad polityki zgodności zostaną automatycznie odłączeni od swoich kont MT4. Mogą oni ponownie spróbować nawiązać połączenie po dokonaniu ponownej konfiguracji strategii z uwagi na zawieszenie.

Trwałe zawieszenie

 • Nieaktywne rachunki. Rachunek dostawcy sygnału uznaje się za nieaktywny, jeżeli przez określony czas nie są na nim prowadzone transakcje.
  1. Wszystkie rachunki Dostawców, które nie będą aktywne przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zostaną trwale zawieszone.
  2. Zwłaszcza w przypadku rachunków Dostawców połączonych z terminalami MT4, dozwolony okres braku aktywności jest ograniczony do 1 miesiąca.
 • Rachunki Dostawców, które często są tymczasowo zawieszane.
Najlepsze