سیاست حفظ حریم خصوصی ما

اطلاعات شخصی

وقتی شما درخواست باز کردن یا حفظ یک حساب فعال یا آزمایشی ZuluTrade می دهید، ما اطلاعات شخصی مربوط به شما را برای اهداف تجاری از قبیل ارزیابی نیاز های مالی شما، پردازش درخواست ها و تراکنش های شما، اطلاع دادن به شما در رابطه با محصولات یا سرویس هایی که می تواند برای شما سودآور باشند و ارائه سرویس به مشتری جمع آوری می کنیم. چنین اطلاعاتی ممکن است شامل:

  • اطلاعات درخواست - اطلاعاتی که شما در حین درخواست و فرم های دیگر ارائه می دهید. مانند نام، آدرس، تاریخ تولد، شغل، دارایی ها و درامد شما.
  • اطلاعات تراکنش - اطلاعات مربوط به تراکنش ها شما با ما و همکاران فروش ما، همچنین اطلاعات مربوط به ارتباطات ما با شما. برای مثال: موجودی حساب شما، فعالیت معاملاتی شما، سوالات شما و پاسخ های ما.
  • اطلاعات تایید هویت - اطلاعات لازم برای تشخیص هویت شما مانند پاسپورت یا گواهینامه رانندگی. مثال ها: اطلاعات سوء پیشینه درباره شما که ما از بایگانی های عمومی و یا از نهادهایی که همکار فروش ZuluTrade محسوب نمی شوند، دریافت می کنیم. USA Patriot Act (قانون میهن پرستی ایالات متحده) ما را ملزم می دارد که اطلاعات را جمع آوری کرده و اقدامات ضروری برای تایید هویت شما را به عمل آوریم.

کوکی ها

کوکی ها فایل های کوچکی شامل اطلاعاتی می باشند که وب سایت رای پیگیری بازدیدکنندگان از آن استفاده می کند. ZuluTrade ممکن است گذاشته و به کوکی های ZuluTrade در کامپیوتر شما دسترسی داشته، که ما را قادر می سازد که بدانیم چه تبلیغات و تبلیغاتی کاربران را به سایت ما رجوع می دهد. ZuluTrade یا هر یک از تقسیمات آن ممکن است از کوکی های متصل به سرویس های ZuluTrade که فعالیت شما را بر روی وب سایتمان دنبال می کند، استفاده کنند. چنین اطلاعاتی که ما جمع آوری می کنیم و به اشتراک می گذاریم بینام و به طور شخصی قابل تشخصی نمی باشند.

تکنولوژی امنیتی

ZuluTrade از تکنولوژی رمزدهی Secure Socket Layer (SSL) برای محافظت از اطلاعاتی که شما ارائه می دهید، استفاده می کند. این تکنولوژی کاربران را حین انتقال اطلاعات، در مقابل دخالت در فرآیند توسط هر شخصی بجز ZuluTrade محافظت می کند. ما نهایت تلاش خود جهت تضمین امنیت وب سایت های خود و تطابق آنها با استانداردهای حرفه ای را به عمل می آوریم. ما از ابزارهای امنیتی دیگری مانند فایروال ها (دیواره آتش ها)، سیستم های تایید هویت ( به عنوان مثال، رمزهای عبور و شماره های شناسایی شخصی) و مکانیسم کنترل دسترسی برای کنترل کردن دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده ها نیز استفاده می کنیم.

به اشتراک گذاری اطلاعات با همکاران فروش

ممکن است ما مطابق با مجوز قوانین مربوطه، اطلاعات شخصی شرح داده شده در بالا را با همکاران فروش خود بنا به اهداف تجاری مانند سرویس دهی حساب های مشتریان و اطلاع رسانی مشتریان در رابطه با سرویس های جدید به اشتراک بگذاریم. همکاران فروش ما می توانند شامل شرکت های تحت کنترل یا مالکیت ZuluTrade و همچنین شرکت هایی که دارای منافع مشترک با شرکت ما هستند، باشند. اطلاعاتی که ما با همکاران فروش خود به اشتراک می گذاریم، می توانند شامل هر اطلاعاتی که در بالا شرح داده شد باشند، مانند: نام، آدرس، اطلاعات حساب شما و غیره. همکاران فروش ما حریم خصوصی اطلاعات شما را تا اندازه ای حفظ می کنند که ZuluTrade در مطابقت با این سیاست عمل می کند.

به اشتراک گذاری اطلاعات با اشخاص ثالث

به جز در مواردی که در این سیاست حریم اطلاعات خصوصی قید شده اند، ZuluTrade اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث افشا نمی کند. افشا به اشخاص ثالث می توانند شامل به اشتراک گذاری چنین اطلاعاتی با شرکت های غیر از همکاران فروش که سرویس های پشتیبانی برای حساب شما ارائه داده یا معاملات شما با ZuluTrade را تسهیل می سازند، باشد و این شرکت ها خود می توانند شامل شرکت هایی باشند که مشاورات حرفه ای، حقوقی یا حسابداری به ZuluTrade ارائه می دهند. شرکت های غیر از همکاران فروش که به زولوترید در ارائه خدمات به شما کمک می کنند موظف به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات شخصی شما می باشند تا به اندازه ای که چنین اطلاعاتی را دریافت کرده و از آنها تنها در ارائه این خدمات و تنها برای اهدافی که ZuluTrade معین می کند، استفاده می نمایند. ما ممکن هست همچنین ممکن است ما اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالثی که دستورات شما را اجرا می کنند و یا متعاقب دریافت رضایت نامه کتبی شما نیز افشا نماییم. ZuluTrade اطلاعات شخصی شما را به فروش نخواهد رساند.

افشاء نظارتی

ممکن است تحت شرایطی خاص، ZuluTrade اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث و با مجوز و در تطابق با قوانین و مقررات مربوطه ارائه نماید. ممکن است ZuluTrade اطلاعات شخصی شما را برای همکاری با نهادهای نظارتی، عوامل اجرای قانون، جهت تطابق با احضاریه ها یا درخواست های رسمی دیگر و در موارد ضروی برای حفاظت از حقوق یا دارایی های ZuluTrade نیز افشا نماید. به جز موارد شرح داده شده در سیاست حفظ حریم خصوصی، ما از اطلاعات شما برای اهداف دیگر استفاه نخواهیم کرد، مگر اینکه نحوه استفاده از این اطلاعات را حین دریافت این اطلاعات از شما به وضوح برای شما شرح دهیم و یا اجازه این افشا را از شما دریافت نماییم.

توقف

هیچ اجباری برای شما وجود ندارد که همه اطلاعات شخصی که ما درخواست می کنیم را ارائه کنید. با این حال، عدم همکاری با ما در این زمینه ممکن است سبب شود که ما قادر نباشیم حساب شما را باز کرده و یا نگه داریم و یا به شما خدمات دهیم. مادامیکه ما تلاش می کنیم در رابطه با درست، کامل و بروز بودن اطلاعات شما اطمینان حاصل نماییم، شما می توانید با اطلاع رسانی سریع تغییرات در اطلاعات شخصی خود، به میزان قابل توجهی به ما کمک کنید. چنانچه مایل نیستید اطلاعات شخصی شما به اشخاص ثالث آنگونه که در این سیاست حفظ حریم خصوصی شرح داده شد، افشا شود، لطفا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید.