Forex Traders Activity

ผลการดำเนินงานที่ถูกแสดงบนหน้านี้เป็นเพียงสมมติฐาน คลิกที่นี่ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสมมุติที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์นี้ และข้อจำกัดโดยธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานสมมุติ

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะผู้ให้บริการที่มีผู้ติดตามออนไลน์
Market Sentiment

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • EUR/JPY สั้น 99.2%
 • EUR/USD สั้น 92.6%
 • GBP/USD สั้น 76.5%
 • USD/JPY สั้น 59%
 • USD/CHF สั้น 71.4%
 • GBP/JPY สั้น 86.1%
 • EUR/CHF สั้น 50%
 • AUD/USD สั้น 82%
 • USD/CAD สั้น 100%
 • NZD/USD ยาว 83.5%
 • EUR/GBP สั้น 94%
 • CHF/JPY สั้น 100%
 • GBP/CHF สั้น 87.5%
 • EUR/AUD สั้น 99.5%
 • EUR/CAD ยาว 100%
 • AUD/CAD ยาว 100%
 • AUD/JPY ยาว 100%
 • CAD/JPY สั้น 100%
 • NZD/JPY ยาว 99.4%
 • GBP/AUD ยาว 100%
 • EUR/NZD สั้น 80%
 • GBP/CAD สั้น 100%
 • GBP/NZD สั้น 50%
 • AUD/CHF ยาว 100%
 • NZD/CAD ยาว 92.3%
 • CAD/CHF สั้น 66.7%