Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY NGẮN 99.4%
 • EUR/USD NGẮN 59.3%
 • GBP/USD NGẮN 89.7%
 • USD/JPY NGẮN 58.7%
 • USD/CHF NGẮN 60%
 • GBP/JPY NGẮN 92%
 • EUR/CHF NGẮN 50%
 • AUD/USD NGẮN 82%
 • USD/CAD NGẮN 82.4%
 • NZD/USD DÀI 83.5%
 • EUR/GBP DÀI 62%
 • GBP/CHF NGẮN 87.5%
 • EUR/AUD NGẮN 99.6%
 • EUR/CAD DÀI 100%
 • AUD/CAD DÀI 100%
 • CAD/JPY NGẮN 100%
 • NZD/JPY DÀI 99.4%
 • GBP/AUD DÀI 100%
 • EUR/NZD NGẮN 80%
 • GBP/CAD NGẮN 100%
 • GBP/NZD NGẮN 95.8%
 • AUD/CHF DÀI 100%
 • NZD/CAD DÀI 92.3%
 • CAD/CHF NGẮN 66.7%