Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 100%
 • EUR/USD NGẮN 85.6%
 • GBP/USD DÀI 81.3%
 • USD/JPY DÀI 90.7%
 • USD/CHF DÀI 70.8%
 • GBP/JPY DÀI 88.2%
 • AUD/USD NGẮN 96.6%
 • USD/CAD NGẮN 52.1%
 • NZD/USD NGẮN 88%
 • EUR/GBP NGẮN 98.7%
 • CHF/JPY NGẮN 100%
 • EUR/AUD DÀI 100%
 • EUR/CAD NGẮN 80%
 • AUD/CAD NGẮN 97.9%
 • AUD/JPY NGẮN 94.5%
 • CAD/JPY DÀI 100%
 • NZD/JPY NGẮN 100%
 • GBP/AUD NGẮN 100%
 • AUD/NZD DÀI 58.3%
 • EUR/NZD DÀI 100%
 • GBP/NZD NGẮN 92.3%
 • AUD/CHF NGẮN 78.6%
 • NZD/CAD NGẮN 100%
 • NZD/CHF NGẮN 100%
 • USOil DÀI 100%
 • USD/CNH NGẮN 100%