Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 73.8%
 • EUR/USD NGẮN 94.1%
 • GBP/USD NGẮN 90.8%
 • USD/JPY DÀI 99%
 • USD/CHF NGẮN 88.9%
 • GBP/JPY NGẮN 74.5%
 • EUR/CHF NGẮN 75%
 • AUD/USD DÀI 68.6%
 • USD/CAD DÀI 100%
 • NZD/USD NGẮN 98%
 • EUR/GBP NGẮN 98.8%
 • CHF/JPY NGẮN 50%
 • GBP/CHF NGẮN 50%
 • EUR/AUD DÀI 54.4%
 • EUR/CAD DÀI 100%
 • AUD/CAD DÀI 93.2%
 • AUD/JPY DÀI 75%
 • CAD/JPY DÀI 75%
 • NZD/JPY DÀI 83.3%
 • GBP/AUD DÀI 100%
 • EUR/NZD DÀI 100%
 • GBP/CAD DÀI 80%
 • GBP/NZD DÀI 99.8%
 • AUD/CHF DÀI 95.7%
 • NZD/CAD NGẮN 100%
 • CAD/CHF NGẮN 100%
 • NZD/CHF DÀI 76.2%