Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 100%
 • EUR/USD DÀI 82.1%
 • GBP/USD NGẮN 78.5%
 • USD/JPY DÀI 60%
 • USD/CHF NGẮN 88.2%
 • GBP/JPY DÀI 80%
 • EUR/CHF NGẮN 93.8%
 • AUD/USD NGẮN 95.7%
 • USD/CAD NGẮN 100%
 • NZD/USD NGẮN 50%
 • EUR/GBP NGẮN 50%
 • GBP/CHF DÀI 100%
 • EUR/AUD NGẮN 50%
 • EUR/CAD DÀI 94.1%
 • AUD/CAD DÀI 100%
 • AUD/JPY NGẮN 66.7%
 • CAD/JPY DÀI 97.6%
 • NZD/JPY DÀI 100%
 • GBP/AUD NGẮN 100%
 • AUD/NZD DÀI 85.7%
 • EUR/NZD NGẮN 100%
 • GBP/NZD NGẮN 100%
 • NZD/CAD NGẮN 97.9%
 • CAD/CHF NGẮN 95.5%